Oznámení pro zákazníky

Oznámení pro zákazníky

Informace pro zákazníky o havárii

 Dne 28.10.2021 došlo k havárii na hlavním vodovodním potrubí Dn 400. Práce na odstranění havárie již proběhly a dodávka pitné vody nebyla přerušena. Ačkoliv naši pracovníci budou nepřetržitě odkalovat, může dojít k průniku zakalené vody až ke koncovým odběratelům.

Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za trpělivost a pochopení. Uděláme vše pro to, aby byl zákal odstraněn v co nejkratším možném čase.