Informace pro odběratele pitné vody

Informace pro odběratele pitné vody

Odpověď na dotazy týkajicích se nezvyklého zabarvení pitné vody na vodovodní síti

Vážení odběratelé,

ti, kteří odebíráte vodu ze Skupinového vodovodu Horka, se na nás v současné době obracíte s dotazy na nezvyklé zabarvení vody na vodovodní síti.

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že pitná voda je zdravotně nezávadná a je možné ji bez obav používat k běžné spotřebě. Rádi bychom Vám poskytli následující vysvětlení:

Skupinový vodovod Horka je zásobován z úpravny vody Horka, která upravuje surovou vodu z nádrže Horka. V létě a v zimě dochází v nádrži k vertikální teplotní stratifikaci. Na jaře a na podzim dochází vlivem teplotních změn a větru k proudění k promíchávání vrstev. V důsledku těchto cirkulací i ukazatel mangan podléhá v nádrží vertikální stratifikaci. Mangan obsažený v sedimentech nádrže může být v redukčních podmínkách uvolněn do kapalné fáze a v období podzimní cirkulace mohou jeho koncentrace dočasně vzrůst v celém objemu nádrže a být příčinou problémů při úpravě vody. S tímto problémem se více, či méně potýkáme na Úpravně vody Horka každý rok, letos však ve větší míře.  To znamená, že zvýšený obsah manganu přicházející v surové vodě na úpravnu vody Horka, se obtížně odstraňuje a dochází k tomu, že v upravené vodě jsou vyšší hodnoty manganu a tím i zabarvení vody.

Naše legislativa zohledňuje tyto skutečnosti a v případě, kdy jsou ve zdroji vyšší hodnoty manganu a jsou způsobeny geologickým prostředím, jsou považovány až do hodnoty 0,1 mg/l za vyhovující. Naše provozní společnost má od Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje povolenu pro Skupinový vodovod Horka koncentraci manganu do 0,1 mg/l. To znamená, že kvalita vody je v souladu požadavky legislativy.

Jsme si vědomi toho, že po většinu roku jste zvyklí na pitnou vodu bez jakýchkoliv organoleptických změn a jakákoliv změna vzbudí obavy. Pitná voda na vodovodní síti je pravidelně monitorována a z výsledků rozborů je zřejmé, že parametry jsou plněny.