Technické informace

Pitná voda 

Počet zásobených obyvatel 63 823
Počet úpraven vody  3
Počet vodojemů  36
Počet čerpacích stanic  23
Délka provozovaných sítí bez přípojek  436 km
Množství vyrobené vody  3 087 tis. m3/rok

 

Odpadní voda 

Počet obyvatel napojených obyvatel na kanalizaci 56 039
Počet ČOV 25
Počet čerpacích stanic   57
Délka kanalizačních sítí bez přípojek 223 km 
Množství čištěných vod  4 159 tis. m3/rok