Závažné havárie vody

Poruchy v mapách

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit poruchu na vodohospodářské infrastruktuře ve vašem okolí a zobrazení všech aktuálních poruch a havárií je využití interaktivní aplikace  Mapa havárií.

Pro přesné zobrazení je potřeba používat aplikaci Internet Explorer verze 9 a vyšší nebo prohlížeč Chrome. V případě použití starší verze je pro zobrazení konkrétních informací k dané poruše nutné zvětšení mapy na měřítko minimálně 1 : 27000. Mapa zobrazuje veškeré poruchy a havárie a je potřeba přesně vybrat zájmovou lokalitu pohybem v mapě.   

Důležité informace k právě probíhající poruchám a haváriím:

Z důvodu provozní potřebou vyvolané odstávky na vodovodním zařízení bude v uvedené lokalitě přerušena dodávka pitné vody. Práce na odstranění havárie budou prováděny v uvedené časy. Po ukončení prací by mělo dojít k opětovnému uvedení do provozu a obnovení dodávek pitné vody. Ačkoliv naši pracovníci budou nepřetržitě odkalovat, může dojít k průniku zakalené vody až ke koncovým odběratelům. Za tyto možné komplikace se omlouváme.

Náhradní zásobování je zajištěno cisternou s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky

Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za trpělivost a pochopení.
Uděláme vše pro to, aby byla porucha odstraněna v co nejkratším možném čase

 

Důležité doplňující informace  platné ke všem poruchám a haváriím:

Z důvodu manipulací na síti může dojít dočasně k zakalení vody po najetí. Toto bude odtraněno našimi pracovníky a odkalením sítě. Přesto na tuto možnost upozorňujeme.
Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

Více informací obdržíte v případě potřeby na zákaznických linkách viz. níže

zákaznická linka společnosti 703 464 464

nebo zákaznická linka - recepce na telefonním čísle 352 304 123 (během pracovní doby: Po a St 7-16 hod., Út a Čt 7-15 hod. a Pá 7-13 hod.)