Oblast činnosti

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. je společností specializovanou na provozování vodovodů a kanalizací, distribuci vody a odkanalizování vokresSokolov. Základní činností společnosti je komplexní provozování infrastrukturního vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv. 

Společnost zajišťuje komplexně činnosti: 

 • Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu  
 • Montáž měřidel   
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)   
 • Testování, měření a analýzy  
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob  
 • Vyhledávání a diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí  
 • Činnost technických poradců v oblasti úpravy vody a čištění odpadních vod  
 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí  
 • Projektová činnost ve výstavbě  
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví  
 • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování   

Společnost splňuje vysoké požadavky na odbornost, uvedenou v návrhu zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích, a je schopna získat navrhovanou autorizaci na provozování vodovodů a kanalizací bez omezení rozsahu, která by se měla stát povinnou pro všechny subjekty zajišťující služby v tomto odvětví. 

 
Devizou naší společnosti je vysoký počet uznávaných odborníků ve vodohospodářské komunitě v naší republice. Tento fakt dodává našim zákazníkům potřebný klid a jistotu, že se rozhodli správně při výběru naší společnosti pro provozování jejich vodohospodářského majetku.