Služby měřicího vozu

  • trasování a vytyčování vodovodních potrubí 
  • vyhledávání poruch na vodovodním potrubí
  • zkoušky funkčnosti vyhledávacího vodiče