Služby měřicího vozu

  • trasování a vytyčování vodovodních potrubí 
  • vyhledávání poruch na vodovodním potrubí
  • zkoušky funkčnosti vyhledávacího vodiče 

kontakt: D. Brožek,  t: 603 204 901 

m: technikMV@vodasok.cz