Žádost o zákres sítí

Pomocí tohoto formuláře můžete zažádat o zákres technické infrastruktury ve správě společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.
Vyjádření k existenci sítí nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Pro žádost o vydání vyjádření k projektové dokumentaci použijte e-mailovou adresu crwkUb9f4IQjGKlgZ8Fy1W7r

Informace o akci

(Vyjádření k předprojektové přípravě, doklad k žádosti o vydání územní rozhodnutí, doklad k žádosti o vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, zjištění sítí při koupi pozemku aj.)

Údaje o žadateli:

Pokud potřebujete poslat více příloh, musíte přílohy zarchivovat (nejlépe do formátu .zip) a následně zaslat archiv.
(Přehledná situace zájmového území ve formátu: dwg, dxf, xls, jpg, pdf)

Pozn.: položky označené * jsou povinné.