Jak platit za vodu

Bezhotovostní platba

- převod požadované částky mezi bankovními účty

  • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě (je součástí faktury ) podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu 
  • Bankovní inkaso – platba na základě požadavku vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem.
    Tento způsob platby doporučujeme při volbě vhodného maximálního platebního limitu všem našim zákazníkům.
  • SIPO - sdružené inkaso plateb obyvatelstva. Tuto službu provozuje Česká pošta, zákazník nahlásí spojovací číslo SIPO na kontaktním místě společnosti prostřednictvím formuláře
  • Pomocí speciálního platebního QR kódu pro bankovní aplikace na chytrých telefonech, který je vytištěn na faktuře.

Hotovostní platba

  • Poštovní poukázka A – platbu realizuje odběratel, na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“.
  • Terminály SAZKY