Provozování přípojky

 Používání vodovodní a kanalizační přípojky je možné pouze na základě podepsané smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.  

Množství vody je měřeno vodoměrem, množství vody vypuštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří, platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace.  

Naše společnost již několik let realizuje záměr, přejít u všech odběratelů vody na měření, to znamená na všech vodovodních přípojkách namontovat vodoměry. I přes tuto snahu zůstanou i nadále některé objekty, kde z různých důvodů nebude technicky možné vyhovujícím způsobem namontovat vodoměr. U těchto objektů budeme nadále uplatňovat paušální odběr vody, tj. odběr vody, při kterém se za odebranou vodu platí pevně dané množství podle vybavenosti objektu z hlediska spotřeby vody a počtu osob, které objekt užívají. Směrná čísla spotřeby vody na osobu za rok jsou přesně vymezena legislativním předpisem a nelze je individuálně upravovat. 

 

Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.