Projekční služby

Na základě Živnostenského listu vydaného podle čl. III, bod 3, zákona č. 286/1995 Sb. má VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. oprávnění k projektové činnosti. 

 

Pitné vody 

 • jímání povrchové a podzemní vody 
 • čerpací stanice
 • vodojemy
 • skupinové vodovody
 • vodovodní rozvodné sítě a přípojky
 • hydraulické modelování
 • sanace a rekonstrukce vodovodních sítí
 • bezvýkopové technologie
 • provozní řády vodárenských systémů
 • pasporty vodárenských systém
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy  

 

Odpadní vody 

 • technologie čištění odpadních vod 
 • diagnostika a posouzení účinnosti ČOV 
 • provozní a kanalizační řády čistíren odpadních vod a stokových systémů 
 • stoky a stokové sítě gravitační, tlakové systémy, přípojky
 • čerpání odpadní vody
 • odlehčovací komory a posouzení vlivu na recipient
 • sanace a rekonstrukce stokových sítí
 • pasporty stokových sítí
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy 

 

kontakt: Ing. Jiří Braun  t: 352 304273 

m: Jiri.Braun@vodasok.cz