Služby provozních středisek

 

  • stavební opravy a rekonstrukce vodovodních řadů a přípojek 
  • odstraňování havárií na vodohospodářských zařízení 
  • výstavba nových vodovodních řadů
  • výstavba nových vodovodních přípojek včetně vodoměrných šachet a jejich vystrojení
  • provádění dezinfekce vodovodních řadů a přípojek
  • provádění tlakových zkoušek vodovodních potrubí a přípojek dle platných ČSN a EN
  • zajišťování nouzového nebo náhradního zásobování pitnou vodou