Kvalita vody

Kvalita vody 

Kontrolu kvality pitných vod, odpadních vod a kalů pro VODÁRNU SOKOLOVSKO s.r.o. zajišťuje akreditovaná laboratoř společnosti Severočeská servisní, a.s. – laboratoř Sokolov. 

Aktuálně platná osvědčení o akreditaci laboratoří jsou k dispozici přímo v jednotlivých laboratořích. 

 

Přehled kvality pitné vody 2022

Vlastnosti vody 

Tvrdost vody 

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Tvrdost vody záleží na charakteru půdy, kterou protéká: vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou. 

Limit pro tvrdost vody, koncentraci vápníku a hořčíku je dán formou doporučené hodnoty, tzn., že se jedná o nezávaznou hodnotu ukazatele jakosti pitné vody, která stanoví optimální rozmezí daného ukazatele z pohledu vlivu na lidské zdraví.  

tvrdost vody

Přehled hodnot tvrdosti vody – rok 2019 

tvrdost vody 2019

Chlór ve vodě

Chlór zabraňuje množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích. Působí jako dezinfekční prostředek a zaručuje uchování kvality vody dodávané spotřebitelům z hlediska zdravotní nezávadnosti. 

Aby byla zachována kvalita vody až k vodovodnímu kohoutku odběratele a aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí náhodné sekundární kontaminace, je nezbytné upravenou vodu hygienicky zabezpečit. Chlor má dlouhotrvající dezinfekční účinky, čímž se zabraňuje množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích a přidává se z preventivních důvodů ve velmi malých dávkách na výstupu z úpravny vody a poté v různých částech vodovodní sítě. 

Jak zmírnit vliv chlóru na chuť a aroma pitné vody? 

V závislosti na vzdálenosti od vodojemu, kde se voda dochlorovává a na místě v síti může mít voda slabší či silnější aroma chlóru. Odstranit jej můžete následujícími způsoby: 

  • před konzumací nechte vodu několik minut „odstát“ 
  • před konzumací přidejte do vody pár kostek ledu nebo několik kapek citrónu 
  • uchovávejte vodu v chladničce v uzavřených skleněných láhvích (po dobu max. 24 h) 
  • vodu můžete také před konzumací krátce převařit