Laboratorní služby

Akreditovaná laboratoř Sokolov nabízí rozbory pitných a odpadních vod.

Kontakt: vedoucí laboratoře Ing. Kateřina Stinglová
tel. 352 304 325
e-mail: 68Go87d7TlGs45bgc8m%Cc7n65pJ

Pracoviště ČOV Sokolov, Tovární ulice

brožura Rozbor vody.pdf