Abeceda zákazníka

následující informace slouží k základní orientaci v problematice vztahu mezi námi a Vámi, našimi zákazníky.
Přečtení těchto informací Vám může ušetřit cestu nebo poplatky za telefon na naši zákaznickou linku.
Je jakousi "abecedou zákazníka", jejíž znalost značně ulehčí komunikaci mezi námi a Vámi.