Služby provozních středisek

Služby provozních středisek 

  • stavební opravy a rekonstrukce kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů 
  • odstraňování havárií na předmětných vodohospodářských zařízení 
  • výstavba nových kanalizačních přípojek a sběračů pro odpadní a dešťové vody