Cena vodného a stočného

Ceny jsou usměrňované podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 

ceny jsou platné od 1.1.2023 do 31.12.2023

 

Pohyblivá složka vodného     49,42 Kč/m3 55,85  
Pohyblivá složka stočného     46,36 Kč/m3 52,38 SV = PSS+6,02
    Pevné složky
Fakturační vodoměry z vodného ze stočného celkem Kč/ks/den
typ Qn(m3/h) nebo Q3(m3/h) Kč/ks/rok Kč/ks/den Kč/ks/rok Kč/ks/den
V+S PVS(Qn=1,5)(Q3=2,5) 902,00 2,471 927,00 2,540 5,011
V PV(Qn=1,5)(Q3=2,5) 902,00 2,471     2,471
S PS(Qn=1,5)(Q3=2,5)     927,00 2,540 2,540
V+S PVS(Qn=2,5)(Q3=4) 2 331,00 6,386 2 403,00 6,584 12,970
V PV(Qn=2,5)(Q3=4) 2 331,00 6,386     6,386
S PS(Qn=2,5)(Q3=4)     2 403,00 6,584 6,584
V+S PVS(Qn=3,5)(Q3=6,3) 4 182,00 11,458 4 357,00 11,937 23,395
V PV(Qn=3,5)(Q3=6,3) 4 182,00 11,458     11,458
S PS(Qn=3,5)(Q3=6,3)     4 357,00 11,937 11,937
V+S PVS(Qn=5) 7 647,00 20,951 8 079,00 22,134 43,085
V PV(Qn=5) 7 647,00 20,951     20,951
S PS(Qn=5)     8 079,00 22,134 22,134
V+S PVS(Qn=6)(Q3=10) 10 371,00 28,414 11 045,00 30,260 58,674
V PV(Qn=6)(Q3=10) 10 371,00 28,414     28,414
S PS(Qn=6)(Q3=10)     11 045,00 30,260 30,260
V+S PVS(Qn=10)(Q3=16) 24 168,00 66,214 26 362,00 72,225 138,439
V PV(Qn=10)(Q3=16) 24 168,00 66,214     66,214
S PS(Qn=10)(Q3=16)     26 362,00 72,225 72,225
V+S PVS(Qn=15)(Q3=25) 47 092,00 129,019 52 406,00 143,578 272,597
V PV(Qn=15)(Q3=25) 47 092,00 129,019     129,019
S PS(Qn=15)(Q3=25)     52 406,00 143,578 143,578
V+S PVS(Qn=20) 75 504,00 206,860 85 253,00 233,570 440,430
V PV(Qn=20) 75 504,00 206,860     206,860
S PS(Qn=20)     85 253,00 233,570 233,570
V+S PVS(Qn=25)(Q3=40) 108 849,00 298,216 124 306,00 340,564 638,780
V PV(Qn=25)(Q3=40) 108 849,00 298,216     298,216
S PS(Qn=25)(Q3=40)     124 306,00 340,564 340,564
V+S PVS(Qn=30) 146 736,00 402,016 169 145,00 463,411 865,427
V PV(Qn=30) 146 736,00 402,016     402,016
S PS(Qn=30)     169 145,00 463,411 463,411
V+S PVS(Qn=35) 188 873,00 517,460 219 444,00 601,216 1 118,676
V PV(Qn=35) 188 873,00 517,460     517,460
S PS(Qn=35)     219 444,00 601,216 601,216
V+S PVS(Qn=40)(Q3=63) 235 024,00 643,901 274 948,00 753,282 1 397,183
V PV(Qn=40)(Q3=63) 235 024,00 643,901     643,901
S PS(Qn=40)(Q3=63)     274 948,00 753,282 753,282
V+S PVS(Qn=50) 338 639,00 927,778 400 745,00 1 097,932 2 025,710
V PV(Qn=50) 338 639,00 927,778     927,778
S PS(Qn=50)     400 745,00 1 097,932 1 097,932
V+S PVS(Qn=60)(Q3=100) 456 371,00 1 250,332 545 174,00 1 493,627 2 743,959
V PV(Qn=60)(Q3=100) 456 371,00 1 250,332     1 250,332
S PS(Qn=60)(Q3=100)     545 174,00 1 493,627 1 493,627
V+S PVS(Qn=80) 730 716,00 2 001,962 885 981,00 2 427,345 4 429,307
V PV(Qn=80) 730 716,00 2 001,962     2 001,962
S PS(Qn=80)     885 981,00 2 427,345 2 427,345
V+S PVS(Qn=90) 886 011,00 2 427,427 1 080 840,00 2 961,205 5 388,632
V PV(Qn=90) 886 011,00 2 427,427     2 427,427
S PS(Qn=90)     1 080 840,00 2 961,205 2 961,205
V+S PVS(Qn=100) 1 052 687,00 2 884,074 1 291 190,00 3 537,507 6 421,581
V PV(Qn=100) 1 052 687,00 2 884,074     2 884,074
S PS(Qn=100)     1 291 190,00 3 537,507 3 537,507
Ceny jsou vypočítány bez DPH, k výsledné ceně se připočítává platná DPH    
             
V vodné   V+S vodné a stočné   SV - srážková voda
S stočné   Qn nebo Q3  nominální průtok vodoměru cena SV = 52,38 Kč

 

 

Ceny vodného stočného.pdf