Cena vodného a stočného

Ceny jsou usměrňované podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 

ceny jsou platné od 1.1.2021 do 31.12.2021

Ceny vodného stočného.pdf