Cena vodného a stočného

Ceny jsou usměrňované podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 

ceny jsou platné od 1.1.2022 do 31.12.2022

Pohyblivá složka vodného 43,55 Kč/m3        
Pohyblivá složka stočného 40,60 Kč/m3       SV = PSS+5,28
  Pevné složky
Fakturační vodoměry z vodného ze stočného

 

typ Qn(m3/h) nebo Q3(m3/h) Kč/ks/rok Kč/ks/den Kč/ks/rok Kč/ks/den

celkem Kč/ks/den

V+S PVS(Qn=1,5)(Q3=2,5) 785,00 2,151 816,00 2,236 4,387
V PV(Qn=1,5)(Q3=2,5) 785,00 2,151     2,151
S PS(Qn=1,5)(Q3=2,5)     816,00 2,236 2,236
V+S PVS(Qn=2,5)(Q3=4) 2 052,00 5,622 2 138,00 5,858 11,480
V PV(Qn=2,5)(Q3=4) 2 052,00 5,622     5,622
S PS(Qn=2,5)(Q3=4)     2 138,00 5,858 5,858
V+S PVS(Qn=3,5)(Q3=6,3) 3 699,00 10,134 3 887,00 10,649 20,783
V PV(Qn=3,5)(Q3=6,3) 3 699,00 10,134     10,134
S PS(Qn=3,5)(Q3=6,3)     3 887,00 10,649 10,649
V+S PVS(Qn=5) 6 791,00 18,605 7 224,00 19,792 38,397
V PV(Qn=5) 6 791,00 18,605     18,605
S PS(Qn=5)     7 224,00 19,792 19,792
V+S PVS(Qn=6)(Q3=10) 9 227,00 25,279 9 884,00 27,079 52,358
V PV(Qn=6)(Q3=10) 9 227,00 25,279     25,279
S PS(Qn=6)(Q3=10)     9 884,00 27,079 27,079
V+S PVS(Qn=10)(Q3=16) 21 604,00 59,189 23 633,00 64,748 123,937
V PV(Qn=10)(Q3=16) 21 604,00 59,189     59,189
S PS(Qn=10)(Q3=16)     23 633,00 64,748 64,748
V+S PVS(Qn=15)(Q3=25) 42 244,00 115,737 47 030,00 128,849 244,586
V PV(Qn=15)(Q3=25) 42 244,00 115,737     115,737
S PS(Qn=15)(Q3=25)     47 030,00 128,849 128,849
V+S PVS(Qn=20) 67 897,00 186,019 76 559,00 209,751 395,770
V PV(Qn=20) 67 897,00 186,019     186,019
S PS(Qn=20)     76 559,00 209,751 209,751
V+S PVS(Qn=25)(Q3=40) 98 067,00 268,677 111 686,00 305,989 574,666
V PV(Qn=25)(Q3=40) 98 067,00 268,677     268,677
S PS(Qn=25)(Q3=40)     111 686,00 305,989 305,989
V+S PVS(Qn=30) 132 404,00 362,751 152 031,00 416,523 779,274
V PV(Qn=30) 132 404,00 362,751     362,751
S PS(Qn=30)     152 031,00 416,523 416,523
V+S PVS(Qn=35) 170 644,00 467,518 197 306,00 540,564 1 008,082
V PV(Qn=35) 170 644,00 467,518     467,518
S PS(Qn=35)     197 306,00 540,564 540,564
V+S PVS(Qn=40)(Q3=63) 212 579,00 582,408 247 280,00 677,479 1 259,887
V PV(Qn=40)(Q3=63) 212 579,00 582,408     582,408
S PS(Qn=40)(Q3=63)     247 280,00 677,479 677,479
V+S PVS(Qn=50) 306 869,00 840,737 360 584,00 987,901 1 828,638
V PV(Qn=50) 306 869,00 840,737     840,737
S PS(Qn=50)     360 584,00 987,901 987,901
V+S PVS(Qn=60)(Q3=100) 414 183,00 1 134,748 490 723,00 1 344,447 2 479,195
V PV(Qn=60)(Q3=100) 414 183,00 1 134,748     1 134,748
S PS(Qn=60)(Q3=100)     490 723,00 1 344,447 1 344,447
V+S PVS(Qn=80) 664 757,00 1 821,252 797 959,00 2 186,189 4 007,441
V PV(Qn=80) 664 757,00 1 821,252     1 821,252
S PS(Qn=80)     797 959,00 2 186,189 2 186,189
V+S PVS(Qn=90) 806 824,00 2 210,477 973 690,00 2 667,644 4 878,121
V PV(Qn=90) 806 824,00 2 210,477     2 210,477
S PS(Qn=90)     973 690,00 2 667,644 2 667,644
V+S PVS(Qn=100) 959 444,00 2 628,614 1 163 435,00 3 187,493 5 816,107
V PV(Qn=100) 959 444,00 2 628,614     2 628,614
S PS(Qn=100)     1 163 435,00 3 187,493 3 187,493
Ceny jsou vypočítány bez DPH, k výsledné ceně se připočítává platná DPH
 
V vodné   V+S vodné a stočné SV - srážková voda
S stočné   Qn nebo Q3  nominální průtok vodoměru cena SV = 45,88 Kč

Ceny vodného stočného.pdf