O společnosti

Od 1.1.2021 provozuje vodovody a kanalizace pro města a obce na Sokolovsku společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Tato společnost od 1. ledna 2021 nahradila bývalého provozovatele. Stoprocentní podíl v ní drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj. vlastník místní vodohospodářské infrastruktury. To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.

Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

zajišťuje komplexní provozování vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv.

Sídlo společnosti: Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov 

IČO: 08303088
DIČ: CZ08303088

Číslo účtu: KB 115-9588580237/0100

Datová schránka: ran8j3n

Email: info@vodasok.cz

Pohotovostní linka: 703 464 464, Telefon - recepce:  352 304 123

 

 Provozované města a obce na Sokolovsku:

Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Oloví, Sokolov, Rovná, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Těšovice, Vintířov.