O společnosti

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

zajišťuje komplexní provozování vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv.

Sídlo společnosti:  

Jiřího Dimitrova 1619  
356 01 Sokolov 

IČO: 08303088
DIČ: CZ08303088

 

Provozované města a obce na Sokolovsku:

Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo,Oloví, Sokolov, Rovná, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Těšovice, Vintířov.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. od 1.1.2021 provozuje vodovody a kanalizace pro města a obce na Sokolovsku

Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020.

K tomuto účelu byla zřízená společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní podíl v ní drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj vlastník místní vo-dohospodářské infrastruktury.To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.

Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 tisíc obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provo-zování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.