Nová smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Nová smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Vážení odběratelé,

 

v souvislosti se změnou zákona o vodovodech a kanalizacích máme povinnost uvést smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod do souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., a to v termínu do 1. 1. 2024.

V dohledné době Vám bude doručen formulář (který také naleznete na www.vodasok.cz) s údaji pro přípravu nové smlouvy, nebo již návrh smlouvy samotné.

Žádáme Vás tímto o doručení vyplněného formuláře, nebo podepsané smlouvy na podatelnu příslušného obecního - městského úřadu, nebo o odeslání na naši adresu prostřednictvím přiložené odpovědní obálky, či emailem na zalohy@vodasok.cz . Pracovník zákaznického centra zpracuje novou smlouvu a bude Vás kontaktovat.

V rámci této aktualizace smlouvy budete taktéž převedeni na zálohové platby, tzn. na měsíční zálohy s odečtem 1x za rok (nyní odečítáme Váš vodoměr 4x ročně a následně vystavujeme 4 faktury dle skutečného odečtu). Odevzdáním vyplněného formuláře předejdete skutečnosti, že případný automatický způsob nastavení plateb Vám nebude vyhovovat.

Při nejasnostech se obraťte na zákaznické oddělení na telefonním čísle 352 304 123, 352 304 230 nebo využijte rezervační systém na našich webových stránkách pro sjednání osobní schůzky, abychom mohli provést tuto povinnou aktualizaci smlouvy.

V případě, že objekt vlastní více vlastníků (netýká se společného jmění manželů), je nutné zmocnit jednoho z nich pro zastupování vůči naší společnosti. Formulář „Plná moc“ je dispozici na zákaznickém oddělení nebo na www.vodasok.cz .

 

S přátelským pozdravem

 

Vaše Vodárna