OCHRANA VODOMĚRU A VNITŘNÍHO VODOVODU PŘED MRAZEM

OCHRANA VODOMĚRU A VNITŘNÍHO VODOVODU PŘED MRAZEM

Informace pro zákazníky

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě)
- před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena
- izolujte poklop šachty
- při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř
- místnost, kde je vodoměr umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například rozbitým oknem) a proti promrzání.

Nezapomeňte, že je třeba chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením. Pokud k tomuto poškození dojde, nese odběratel náklady spojené s opravou či výměnou vodoměru.