Pitné vody je dostatek

Pitné vody je dostatek

Vzhledem k tomu, že se v řadě měst a obcí Sokolovska objevila doporučení k omezení spotřeby pitné vody z veřejného vodovodu kvůli přetrvávajícímu suchu, ujišťujeme naše odběratele, že všechna města a obce, které jsou zásobeny ze zdroje Úpravna vody Horka mohou i nadále odebírat pitnou vodu v běžném režimu odběru.

 

Obce Podstrání, Hrušková, Jindřichovice, Lobzy a Nadlesí, které nejsou zásobeny ze zdroje ÚV Horka, mohou být ohroženy nedostatkem vody, ale žádné omezení pro ně nebylo dosud vyhlášeno.

Jediná obec na Sokolovsku, která má vyhlášeno omezení odběru vody je obec Stříbrná.