Změna bankovního účtu pro zákazníky na Sokolovsku

Změna bankovního účtu pro zákazníky na Sokolovsku

Sdělujeme zákazníkům, že příští rok dojde ke změně dodavatele pitné a odpadní vody.

Práva a povinnosti dosavadních smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadní vody přejdou až v lednu 2021 na společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., založenou městy a obcemi na Sokolovsku. 

Ke změně obsahu již uzavřených smluv tímto nedochází!

Nový bankovní účet pro VODÁRNU SOKOLOVSKO s.r.o. - KB 115-9588580237/0100