Změna dlouhodobého srážkového normálu

Změna dlouhodobého srážkového normálu

Změna dlouhodobého srážkového normálu na následujících 30 let platný od 1.1.2022.

Naše společnost oznamuje, že se od 1.1.2022 mění dlouhodobý srážkový normál

ze 779 mm za rok (0,779 m za rok) na 804,6 mm za rok (0,8046 m za rok).

Tento nový dlouhodobý srážkový normál byl stanoven Českým hydrometeorologickým

ústavem a bude platný po dobu následujících 30 let.